top of page

Årsmötet har avhållits.

Tisdag 13 februari hölls årsmötet som vanligt på restaurang kvarnen.

Närvarande var 19 medlemmar och följande val och beslut togs:


Ledamoter: omval tom feb 2026 på Ulf Johansson , Ulf Melander och Christer Thomasson.

Robert Sörensen och Håkan Folkesson är redan valda hedersledamöterpå livstid

Suppleanter: Mikael Karlsson och Fredrik Sylvander tom feb 2025.

Revisorer: Patrik Johansson och Peter Zilensky tom feb 2025

Valberedning: Magnus Frih tom feb 2025


Inga förändringar på avgifter och insatser kommande år.


Därefter intogs en smaklig Buffe för alla närvarande.


Robert Sörensen ordförande

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page