top of page

Friskvårdsbidrag och medlemskort


From 2023 så gäller nya regler på City Gym.

-Avseende kvitto för friskvårdsersättning från arbetsgivaren tillhandahåller inte City Gym detta.

Vi ser att ni påvisar ert utlägg genom att visa betalning från ert bankkonto för er arbetsgivare

som visar att det gäller för tex 2023 , medlemsnr , namn och 2000 kr.

Om arbetsgivaren inte accepterar detta så kontakta City Gyms kassör om intyg.


-När det gäller medlemskort i föreningen så tillhandahålls inte detta mer. Medlemmen

har sitt medlemsnummer och alla uppgifter i vårt medlemsregister. -Vid våra kontroller

på City Gym så använder vi medlemsregister på plats och använder Ratsit för att se vilka

som är folkbokförda på medlemmens adress.

-Vid ev. oegentligheter så kommer folk att avvisas från gymet och medlemmen får stå till svars för detta med ev. uteslutning som påföljd.


Robert Sörensen ordförande

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page