top of page

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte i föreningen City Gym Karlshamn gällande verksamhetsåret 2023.

Tisdagen den 13 februari 2024 kl 17,00 på restaurang Kvarnen i Ahlbergs bils lokaler.


För att få närvara måste medlem som fullgjort sina skyldigheter med betalning skriva upp sig på närvarolista uppsatt på City Gyms anslagstavla. -Anmälan är bindande , och endast medlemmar får närvara.-Föreningen bjuder på förtäring.

Dagordning finns på anslagstavla och övriga handlingar presenteras på årsmötet.


Välkomna önskar styrelsen i City Gym.

Yorumlar


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page