top of page

Medlem

Viktig information till våra medlemmar

Regler och avgifter

Detta förväntar vi oss av dig angående regler och avgifter:

 

Allmänna ordningsregler:

 •  Ha alltid med er giltig legitimation, detta gäller både medlemmar och anhöriga bosatta på samma adress.

 • Utan giltig legitimation så blir ni avvisade från lokalen, det finns kontrollanter på gymmet.

 • På gymmet tar vi alltid av ute-skor och använder bara inne-skor.

 • Tag upp alla vikter från golvet. -Det är ok om vikterna står i viktställen el. hänger på maskinerna. 

 • Använd inte kalk/magnesium. -Släpp inte hantlar/viktstänger i golvet -de böjs.

 • Lämna inte vattenflaskor , kläder , snus och dylikt efter er någonstans på gymmet.

 

Avgifter:

 • Taggen kostar 500 kr i pant (detta är insatsen enligt stadgarna,denna summa får man tillbaka vid byte av medlemskap , ej om föreningen upphör)

 • Medlemsbyten är bara tillåtna genom ordföranden.-ALL medlemsförsäljning/överlåtelser sker bara genom ordföranden!

 • Träningsavgiften är  2000 kr från och med år 2018 och betalas varje helår i förskott sista december.

 • Om avgiften inte är betald innan sista december blir det en förseningsavgift på 100 kr och är den heller  inte betald innan sista januari så tillkommer en ytterligare förseningsavgift på 100 kr och 1 mars avaktiveras taggen och ärendet skickas till kronofogden enligt påskrivet avtal.

 • Medlemmen måste vara 18 år och godkännas av ordföranden.

 • Medlemmen skriver på ett kontrakt med 12 månaders uppsägning.

 • Vid  uppsägning av medlemskapet kontaktas ordföranden och denne informerar om rutinerna därom.

 • Uppsägning måste ske skriftligt till ordföranden och räknas från det datum då ordföranden får denna uppsägning i sin hand.

 • Alla anhöriga som är folkbokförda på samma adress som medlemmen får följa med och träna fritt på gymmet.

 • Medlemmar som tar med sig/släpper in obehöriga på gymmet blir polisanmälda för olaga intrång och får ej fortsätta att träna hos oss , de blir uteslutna från föreningen och dessutom skickade till kronofogden.

 • Observera att vid alla uteslutningar så måste man betala 12 månader framåt enligt påskrivet avtal.

 • Ordföranden har mandat att utesluta ej önskvärda medlemmar efter årsmötesbeslut taget 2009-02-16 och som lagts till föreningens stadgar.-Mandatet gäller bara ordföranden som ansvarar för medlemsförsäljningen.

 • Avtalet är giltigt och har stämts av med både kronofogdemyndigheten och polisväsendet.

 • Barn under 16 år får bara vistas på gymmet i målsmans sällskap och ansvar.(försäkringsregler)

 • Hemmaboende ungdomar över 16 år får låna medlemmens (mor el. fars) tagg och träna själva på gymmet.  

Betalning av medlemsavgift

 • Ni betalar in på bankgiro: 943-7153 på Sparbanken i Karlshamn.

 • Märk betalningen med: Namn , personnummer , medlemsnummer och att betalningen avser kommande år tex 2018.

OBSERVERA ATT NUMERA GÖRS INGA UTSKICK  FRÅN CITY GYM

 • Helårsbetalning på 2000 kr från och med 2018.
   

Vid försenad betalning av medlemsavgift

 • Om ni inte betalar innan sista december så får ni pålagt en förseningsavgift på 100 kr.

 • Om ni inte lyckas betala innan sista januari  får ni pålagt ytterligare 100 kr i förseningsavgift.

 • Om ni inte lyckas betala innan sista februari  så skickas ert ärende till kronofogden.

 • Plus att taggen till entren avaktiveras och att ni därmed är uteslutna från City Gym.

 • Vi kan vara så hårda med betalningen pga att vi/ni skrivit på ett kontrakt med 12 månaders uppsägning.

(observera att enligt kontraktet så är ni skyldiga att betala 12 månader  från uteslutningsdatum , detta skickas också med samma ärende till kronofogden plus förseningsavgifter)

 • Vi har för närvarande en lång kö med personer som vill bli medlemmar hos oss.

Ekonomiansvarig

Det är vår kassör Håkan Folkesson som hanterar alla ekonomiska ärenden.

Medlemskap

Vi har i skrivande stund inga platser lediga.

Era ansökningar om medlemskap sparas i en mailbox och när det blir lediga platser så hör vi av oss. Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid det tar innan det blir en plats ledig.

Medlem: FAQ
bottom of page